Om musikken

Nodesamlingerne på Lolland og Falster

Her på Lolland og Falster er vi så heldige at have hele tre store nodesamlinger, som tilsammen dækker en stor del af 1700-tallets populærmusik i Nordvesteuropa.

 

Ålholm-samlingen: Udover 1700-tallets klassiske kammermusik indeholder samlingen 2.500 dansemelodier fra 1764 – 1782. Den tilhørte grev Otto Ludvig Raben, som var en dygtig fløjtenist.


Bast-samlingen: Nodebogen er samlet i perioden 1763 – 1782 af de to degnesønner Christian Frederik og Poul Danchel Bast fra Horslunde.


Reventlow-samlingen: Den er dateret 1799 og indeholder 157 dansemelodier, heraf mange engelsk og irsk inspirerede. Som ejer er anført E. Reventlow.

 

Derudover modtager vores musikalske leder, Frede Nielsen, nodesamlinger, der har tilhørt lokale spillemænd på Lolland og Falster. Ofte har disse været i fare for at blive smidt ud af efterkommere, men bevares nu heldigvis af  Frede. Han siger aldrig nej til at modtage gamle noder. F.eks. fik han således spillemanden N.C.Andreasens nodebøger via Hans Christian Rasmussen fra lauget, der ejer N.C.Andreasens gamle gård i Sandby. Hans Christian blev kontaktet af spillemandens barnebarn, Henri Bitch Johansen, der spurgte om lauget var interesseret i hans oldefars nodebøger.


Nu ligger nodebøgerne på Dansk Folkemindesamling og lauget har sammen med Michael Graubæk og hans musikskoleelever indspillet en CD med nogle af melodierne. Bøgerne indeholder tidens danasemelodier dateret 1852 og mange dejlige polkaer, valse, hopsaer og traditionelle folkedansemelodier i varianter.